Privatlivspolitik

1.Behandling af personoplysninger hos All Things Live Denmark

1.1 Denne persondatapolitik (“Persondatapolitikken”) beskriver hvilke personoplysninger, All Things Live Denmark indhenter fra dig som modtager af nyhedsbreve fra All Things Live Denmark eller bruger af vores hjemmeside (https://www.allthingslive.dk/), hvordan vi behandler sådanne personoplysninger, dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger og de tredjeparter, vi kan dele dine personoplysninger med.

1.2 Vi behandler dine personoplysninger med integritet og omhu og sikrer, at vi efterlever gældende love og forordninger.

2. Dataansvarlig

2.1 Denne Persondatapolitik gælder for All Things Live Denmark ApS, CVR nr. 12485778, Rosenborggade 1A 1130 København. (“All Things Live”).

2.2 All Things Live Denmark er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside og når du i øvrigt kontakter os.

3. Hvordan All Things Live Denmark behandler dine personoplysninger

3.1 I de følgende afsnit har vi beskrevet nærmere hvilke personoplysninger, All Things Live Denmark behandler om dig, til hvilke formål og hvordan samt hvor længe, vi opbevarer oplysningerne.

3.2 Kategorier af personoplysninger
All Things Live Denmark behandler følgende typer af personoplysninger om dig:

- Navn og/eller brugernavn
- E-mail
- IP-adresse
- Præferencer ved tilmelding til nyhedsbrev

3.3 Hvilke formål behandler All Things Live Denmark dine personoplysninger til

All Things Live behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Opfyldelse af en aftale eller gennemførelse af foranstaltninger efter din anmodning herom, herunder udsendelse af nyhedsbreve inden for de nyhedspræferencer, du har registreret hos os
- Forbedring af vores produkter og tjenester
- Optimering af vores hjemmeside
- Anden administration af din relation til All Things Live
- Opfyldelse af lovkrav og/eller besvarelse af myndighedshenvendelser

3.4 Tilmelding til nyhedsbrev

3.4.0 Når du tilmelder dig All Things Live Denmarks nyhedsbreve, registreres dine personoplysninger direkte hos All Things Live Denmark. Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbreve fra All Things Live Denmark, kan du afmelde dig ved at benytte link til afmelding indeholdt i mailen med nyhedsbrevet eller ved at rette henvendelse til All Things Live Denmark på info.dk@allthingslive.com.

3.4.1 All Things Live Denmark behandler dine ovennævnte personoplysninger i forbindelse med din tilmelding til All Things Live Denmarks nyhedsbrev for at udføre din anmodning om at modtage nyhedsbreve.

3.5 Brug af All Things Live Denmarks hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside, registreres nogle af dine oplysninger automatisk på vores server, f.eks. din IP-adresse (et unikt nummer, der automatisk tildeles din computer af din Internetudbyder, når du går på Internettet), dit computersystems navn og navnet på din internetbrowser.

Se også Persondatapolitikkens afsnit 9 vedrørende brugen af ”Cookies” på vores hjemmeside.

4. Sociale medier

4.1 Du kan vælge at dele oplysninger fra vores website via sociale medier som Facebook og Instagram. Det betyder, at de delte oplysninger, med dit navn og dine interesser, kan blive synlige for dem, der besøger dine personlige sider. All Things Live Denmark anbefaler, at du omhyggeligt læser persondatapolitikerne for de relevante sociale medier, da disse erklæringer gælder for disse parters behandling af dine personoplysninger.

4.2 All Things Live er ikke dataansvarlig eller på anden måde ansvarlig for behandlingen af oplysninger og personoplysninger, som du vælger at dele på andre hjemmesider og sociale medier, der ikke har relation til All Things Live Denmark.

5. Opbevaringsperioder

5.1 Vi opbevarer kun dine data så længe, som det er nødvendigt til ovennævnte formål, eller for at efterleve lovbestemt opbevaring og andre forpligtelser. Efter afslutningen af en opbevaringsperiode til et specifikt formål sletter eller anonymiserer vi dine personoplysninger vedrørende det pågældende formål.

5.2 Vi opbevarer generelt de personoplysninger, vi behandler om All Things Live Denmarks nyhedsbrevsmodtagere i op til 2 år fra den seneste afsendelse af nyhedsbrev til den pågældende modtager.

5.3 I visse tilfælde kan det dog også være nødvendigt for os at gemme personoplysninger i længere perioder end de ovenfor angivne, f.eks. hvis det er nødvendigt for, at All Things Live Denmark kan forsvare sig mod eller gøre retskrav gældende. I så fald vurderer vi i den konkrete sag, hvor lang tid det er nødvendigt for os at gemme oplysningerne, og sletter oplysningerne, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare disse.

6. Opbevaring og videregivelse af personoplysninger

6.1 Vi opbevarer personoplysninger på servere og datacentre, der som udgangspunkt er beliggende inden for EU/EØS og vi deler kun dine personoplysninger med tredjeparter, når det er nødvendigt.

6.2 Hvis det er nødvendigt at overføre Personoplysninger til et tredjeland eller international organisation, der er placeret uden for EU/EØS, sikrer vi os forinden overførslen af Personoplysninger til det pågældende tredjeland eller internationale organisation, at overførslen sker til et tredjeland, hvor EU-Kommissionen har truffet afgørelse om, at beskyttelsesniveauet i det pågældende tredjeland eller den internationale organisation er tilstrækkeligt (dvs. til ”sikre” tredjelande/organisationer) eller at overførslen sker på et andet grundlag, der sikrer, at overførslen af Personoplysninger sker på en måde, der udgør tilstrækkelig garanti for, at Personoplysninger er beskyttet, herunder evt. ved anvendelse af EU-US Privacy Shield-aftalen eller under anvendelse af anvendelse af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse (”Model contracts/Standard contractual clauses”).

6.3 Visse af de tredjeparter, vi samarbejder med, er etableret eller har adgang til personoplysninger i lande uden for EU. Det gælder f.eks. MailChimp, som vi bruger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. MailChimp er omfattet af EU-US Privacy Shield-aftalen.

6.4 I visse tilfælde kan de tredjeparter, vi samarbejder med, være databehandlere for All Things Live Denmark. Det gælder f.eks. leverandører af IT-systemer og/eller teknisk drift.

6.5 Databehandleren handler i så fald alene efter instruks fra All Things Live Denmark og vi sikrer via databehandleraftaler med de pågældende databehandlere, at databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at Personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen om behandling af personoplysninger.

6.6 Hvis en underdatabehandler er etableret uden for eller Personoplysninger opbevares uden for EU/EØS, sikrer vi, at vores databehandler garanterer et tilstrækkeligt grundlag for overførsel af Personoplysninger til det pågældende tredjeland, herunder ved anvendelse af EU-Kommissionens Standard-kontrakter eller i overensstemmelse med EU-US Privacy Shield-aftalen, hvor det er relevant.

7. Sikkerhed

7.1 Det er meget vigtigt for All Things Live Denmark at opbevare dine personoplysninger sikkert. All Things Live Denmark har derfor truffet hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller anden uønsket adgang. Vi har i det følgende afsnit beskrevet nærmere, hvordan vi beskytter dine personoplysninger.

7.2 All Things Live Denmark anvender følgende tekniske og organisatoriske foranstaltninger fo at beskytte dine personoplysninger:
- Adgangskontrol og funktionsopdeling af drev
- Brug af e-mail kryptering (hvor det er relevant, herunder i forbindelse med transmission af fortrolige eller følsomme personoplysninger). Hvis du sender Personoplysninger til os via e-mail, skal du være opmærksom på, at afsendelse til os ikke er sikker, såfremt dine e-mails ikke er krypteret.
- Medarbejdere hos All Things Live, der håndterer personoplysninger, er instrueret og oplært i, hvad de må gøre med personoplysninger, og hvordan de skal beskytte personoplysninger
- Antivirus og firewalls
- Back-up af databaser (se nedenfor i punkt 7.3)
- Aflåsning af arkivskabe (som indeholder dokumenter med fortrolige eller følsomme personoplysninger)
- Aftalt fortrolighed med eksterne konsulenter (hvor relevant)

7.3 Back-up
All Things Live Denmark tager back-up af alle databaser og filer på fællesdrev. Back-up´en opbevares på en ekstern server beliggende uden for EU. Alle backup data og filer overskrives med intervaller på 30 dage.

8. Dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger

8.1 Du har visse rettigheder i relation til de personoplysninger, All Things Live Denmark behandler om dig. Vi har i de følgende afsnit beskrevet dine rettigheder nærmere.

8.2 For eksempel har du ret til at se og ændre eller lade en tredjepart ændre dine oplysninger, som de er registreret hos All Things Live Denmark, hvis sådanne oplysninger er ukorrekte eller ufuldstændige. Du bør også ændre dine oplysninger, der er gemt på din konto, hvis de ændres i mellemtiden. Under visse omstændigheder har du også ret til at få dine personoplysninger slettet eller få begrænset All Things Live Denmarks behandling af dem, og til at bede All Things Live Denmark give dine personoplysninger enten til dig eller til en tredjepart. Hvis du ønsker at ændre dine personoplysninger, bedes du kontakte os pr. e-mail: info.dk@allthingslive.com. Om nødvendigt kan All Things Live Denmark sende dig et skriftligt eksemplar af dine oplysninger. For at sikre, at vi ikke sender dine personoplysninger til uautoriserede personer eller andre, kan du i den forbindelse blive bedt om at bekræfte din identitet, f.eks. ved fremvisning af billede-id, validering via NemID eller en tilsvarende, sikker bekræftelsesmetode.

8.3 Kort fortalt omfatter dine rettigheder følgende:
- Ret til indsigt i dine personoplysninger, herunder ret til at blive informeret om, hvorvidt og hvordan, vi behandler dine personoplysninger behandles.
- Ret til at modtage de personoplysninger, vi behandler om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
- Ret til korrektion af dine personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis dine personoplysninger ikke er registreret korrekt eller ikke er ajourført
- Ret til sletning/ret til at blive ’glemt’ (med visse begrænsninger, f.eks. hvis vi er forpligtet til at opbevare dine personoplysninger af dokumentationshensyn overfor offentlige myndigheder eller af hensyn til at kunne forsvare os mod eller gøre retskrav gældende)
- Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, herunder hvis behandlingen er baseret på vurderingen af vores interesse i at behandle dine personoplysninger
- Ret til begrænsning af behandlingen, f.eks. hvis du ikke er enig i personoplysningernes nøjagtighed, eller hvis en anmodning om sletning ikke kan imødekommes

8.4 Bemærk, at de registreredes rettigheder kun opfyldes individuelt af All Things Live Denmark i forbindelse med de tilfælde, hvor All Things Live selv anses for dataansvarlig. I situationer, hvor All Things Live Denmark ikke er den dataansvarlige, f.eks. i forbindelse med din brug af sociale medier, som ikke har nogen relation til All Things Live, jf. afsnit 4 i denne Persondatapolitik, skal de registreredes rettigheder opfyldes af den rette dataansvarlige.

9. Cookies

9.1 De personoplysninger, der henvises til i denne Persondatapolitik, kan indhentes ved hjælp af ”cookies”. Cookies er små tekstfiler, som dit udstyr eller din browser gemmer, når du besøger All Things Live Denmarks hjemmeside. Cookies indeholder informationer, som All Things Live Denmark bruger til at effektivisere kommunikationen mellem dig og din web-browser. Cookien identificerer ikke dig som individuel bruger, men identificerer din computer.

9.2 Der er to typer af cookies - midlertidige cookies (”session cookies”) og permanente cookies (”persistent cookies”). Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din web-browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer i en længere periode, og i nogen tilfælde indtil de bliver slettet. All Things Live Denmarks hjemmeside anvender både midlertidige og permanente cookies. Cookies kan være placeret på hjemmesiden af All Things Live Denmark eller af tredjeparter (se nedenfor om ”Tredjeparts-cookies”).

9.3 Når du besøger All Things Live Denmarks hjemmeside første gang vil du blive oplyst om anvendelsen af cookies på hjemmesiden og spurgt om, hvorvidt du accepterer hjemmesidens anvendelse af cookies. Ved at trykke ”OK” og herefter fortsat at bruge All Things Lives Denmarks hjemmeside giver du samtykke til, at vi benytter cookies som beskrevet. Hvis du ikke længere ønsker at give samtykke til brugen af cookies, skal du fravælge cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Visse cookies, herunder cookies, som er nødvendige for funktionaliteten på hjemmesiden, kan dog anvendes uden samtykke.

9.4 Typer af cookies

All Things Live Denmarks hjemmeside anvender følgende typer af cookies:

- til at forbedre funktionaliteten: forbedre funktionaliteten og optimere din oplevelse af allthingslive.dk og hjælpe dig med at huske dit brugernavn og din adgangskode, så du ikke behøver at logge ind igen, når du kommer tilbage til All Things Live.
- til statistik, dvs. måling af trafikken på allthingslive.dk , herunder antal besøg på allthingslive.dk, hvilke domæner, de besøgende kommer fra, hvilke sider, de ser på hos allthingslive.dk, og hvilket generelt geografisk område, brugeren befinder sig i.

9.5 Tredjeparts-cookies
Vores Hjemmeside anvender cookies fra følgende tredjeparter:

- Google-analytics.com: til statistiske formål. Benyttes til at ind samle data o m brugerens platform (PC, tablet el. mobil) og præferencer - Disse data benyttes af Google Analytics til at optimere hjemmesiden s indhold og annoncerelevans. Du kan afvise cookies fra Google Analytics ved at klikke her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

9.6 Sådan afviser du brugen af cookies

De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske valg, du foretager. Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre vores hjemmeside.

10. Sådan kontaktes All Things Live Denmark

10.1 Hvis du har spørgsmål til All Things Live Denmarks behandling af dine personoplysninger, og for at udøve dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger, bedes du kontakte All Things Live Denmark pr. e-mail på info.dk@allthingslive.com.

10.2 Bemærk, at for at sikre, at vi ikke sender dine personoplysninger til uautoriserede personer eller andre, kan du blive bedt om at bekræfte din identitet, f.eks. ved fremvisning af billede-id, validering via NemID eller en tilsvarende, sikker bekræftelsesmetode.

10.3 Du kan også kontakte os uforpligtende om andre spørgsmål om vores brug af dine personoplysninger, denne Persondatapolitik eller andre anliggender vedrørende vores serviceydelser eller hjemmeside. Dine spørgsmål vil blive behandlet kompetent, fortroligt og så hurtigt som muligt.

10.4 Hvis du ønsker at klage over All Things Live Denmarks behandling af dine personoplysninger, kan du også altid kontakte Datatilsynet.

Kontaktoplysningerne til Datatilsynet er:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
DK-1300 København K
T: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

11. Opdateringer             
Senest opdateret den 21. juni 2019

All Things Live Denmark kan fra tid til anden opdatere denne Persondatapolitik. Den nyeste udgave af Persondatapolitikken er altid tilgængelig på All Things Live Denmarks hjemmeside. Hvis vi har din e-mailadresse, kan vi eventuelt informere dig pr. e-mail i tilfælde af væsentlige ændringer.